MeppelUnited is een platform waar door kennisoverdracht en kennisuitwisseling verbindingen gelegd kunnen worden op onderwerpen die gerelateerd zijn aan werk, arbeidsmarkt, economie en maatschappij. MeppelUnited is er voor bedrijven, zelfstandige professionals, werknemers, werkzoekenden en overheid.

De wijze waarop de doelstellingen van MeppelUnited worden nagestreefd is een tweemaandelijkse presentatie of workshop, altijd gevolgd door een netwerkbijeenkomst.

Wil je meer weten? Op deze website vind je wat MeppelUnited doet, wanneer de volgende netwerkbijeenkomst is, welke projecten er zijn en hoe je je bijdrage kunt leveren.

Lees meer