De Klankbordgroep organiseert de netwerkbijeenkomsten van MeppelUnited.

Gertjan Holterman

Mijn naam is Gertjan Holterman, zelfstandig ondernemer en initiatiefnemer van MeppelUnited. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van AT7T9 werving & selectie. Op 12 december 2012 ben ik  MeppelUnited gestart vanuit de algemene gedachte om mensen mét en zonder een netwerk te verbinden en gezamenlijk kansen te creëren op de regionale arbeidsmarkt. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is MeppelUnited uitgegroeid tot een netwerk dat toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in en wil bijdragen aan de (arbeidsmarkt-gerelateerde) onderwerpen die we tweemaandelijks organiseren en (laten) presenteren. Dat we voldoen aan een behoefte bewijst het aantal van meer dan 640 personen die aangesloten zijn. Mijn voornaamste huidige doel met MeppelUnited is om mensen en organisaties op regionaal niveau bewust te maken van maatschappelijke veranderingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt. Persoonlijk haal ik mijn energie uit verbinden en organiseren, gedreven door een combinatie van resultaat genereren en maatschappelijk bewust acteren.

NaamloosErik Rous

Ik ben Erik Rous, woon en werk in Meppel. Ik heb jarenlange ervaring op het gebied van salesmanagement, nationaal en internationaal. Momenteel ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer (Reality Productions) en ZP-er op het gebied van New Business Development voor bedrijven die geen eigen salesforce hebben. Ik ben lid van de Klankbordgroep van MeppelUnited onder andere om contacten, kennis en inzichten te delen met mensen. Mijn motto is: “Leven is ervaren, leren en ontwikkelen”.

foto voor MU mei2016Arnold Heijblom

Ik ben Arnold Heijblom. Bij MeppelUnited raakte ik direct vanaf het begin betrokken; de aankondiging van Gertjan Holterman in de Meppeler Courant in december 2012 sprak mij aan, omdat hij een vorm had gevonden waarnaar ik op zoek was voor het delen van kennis en informatie en voor het stimuleren van samenwerken. Betrokkenheid daar gaat het voor mij om. En om delen van wat je over of zelfs meer dan genoeg hebt en waaraan anderen behoefte hebben. Dat kan ook kennis en ervaring zijn. Met alle deelnemers aan MeppelUnited hebben we heel veel te bieden (en dus is er veel te halen).

Ik heb bijna 20 jaar ervaring als loopbaanadviseur en mag de titel register loopbaanprofessional voeren. Wat dit werk met mijn eerdere functies gemeen heeft is het speelveld van wensen, behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden van zowel organisatie als individu. Ik kan manager en medewerker helpen zoeken naar wat kan en niet kan. Ook kan ik bijdragen leveren aan het herkennen van “zand” in de machine van een team of organisatie en oplossingen voor herstel stimuleren. Vrijwel al mijn cliënten hebben de behoefte om te (her)vinden wat voor hen zingevend werk is en zoeken naar een weg om zo’n baan met hun capaciteiten zo goed mogelijk te realiseren. Naast loopbaanbegeleiding bied ik ook studiekeuzeadvies.