MeppelUnited is een platform waar door kennisoverdracht en kennisuitwisseling verbindingen gelegd kunnen worden op onderwerpen die gerelateerd zijn aan werk, arbeidsmarkt, economie en maatschappij. MeppelUnited is er voor bedrijven, zelfstandige professionals, werknemers, werkzoekenden en overheid.

De wijze waarop de doelstellingen van MeppelUnited worden nagestreefd is een tweemaandelijkse presentatie of workshop, altijd gevolgd door een netwerkbijeenkomst.

MeppelUnited is ontstaan vanuit de gedachte dat in een snel en sterk veranderende maatschappij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om een bijdrage te leveren aan deze veranderingen vanuit zijn of haar eigen expertise, kennis en kunde. Op deze wijze is het mogelijk om vanuit kleinschalige activiteiten de regio naar een hoger level te brengen.

Versterken van de arbeidsmarkt

Het centrale thema bij MeppelUnited is het “ontwikkelen van de arbeidsmarkt (bedrijven, mensen, organisaties) in de regio”. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om daarvoor zijn/haar netwerk en competenties beschikbaar te stellen. Vanuit de oorspronkelijke gedachte van “brengen en halen” wordt gestreefd naar een zichzelf versterkend en regulerend mechanisme, het “perpetuum mobile”. Ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om een proactieve bijdrage te leveren of suggestie te doen. Iedere deelnemer heeft dus de ruimte om initiatieven te nemen en deze aan te bieden aan MeppelUnited.

Activiteiten

Deelnemer ben je als je je aanmeldt bij de LinkedIn groep van MeppelUnited. Voorwaarden hiervoor zijn dat je in de regio actief bent of woont en je eigen (grote of kleine) netwerk meebrengt. De klankbordgroep coördineert de activiteiten van MeppelUnited en organiseert in beginsel tweemaandelijks een netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag in Herberg ’t Plein in Meppel.

De bijeenkomsten bieden bijvoorbeeld:

  • presentaties door experts over LinkedIn, Social Media, Weconomics, Persoonlijk Leiderschap, de Circulaire Economie, Presentatietechnieken
  • debat tussen plaatselijke en landelijke politieke partijen en coryfeeën uit het bedrijfsleven
  • discussie over diverse arbeidsmarktvraagstukken
  • gelegenheid om elkaar te informatie toe te spelen en tips te geven tijdens het netwerken na de presentatie