Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is een broedplaats voor transitie naar een circulaire economie in samenwerking met bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Op donderdag 23 november zal Alex van Oost jullie meenemen in de wereld van de Circulaire Economie.

Alex is Programma-manager van NICE: “NICE buigt zich over vraagstukken vanuit het bedrijfsleven, die vervolgens op circulaire wijze worden opgelost. Het lab is een bron van open innovatie. Datgene wat NICE bestudeert, test, valideert en oplost, staat ter beschikking van de wereld. Op deze manier wil N.I.C.E. bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie. Een circulaire economie versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en adresseert het probleem van grondstoffenschaarste.”

Het circulair lab NICE is ontstaan vanuit de wens van Provincie Drenthe om gehoor te geven aan de ambitie van het Rijk om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

NU al vast meer weten? Lees onderstaand artikel!

Werk maken van de circulaire economie

Of het nu gaat over bureaubladen van bermgras in Emmen, spullen repareren in Repair Café Meppel, hennepwoningen bouwen in Leeuwarden, zorgen voor 0% restafval op Zernike Campus in Groningen; het Noorden experimenteert en leert met circulaire principes. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) te Meppel helpt bij het maken van deze omslag naar een circulaire economie.

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de hele productieketen: van de winning van grondstoffen tot gebruik. Grondstoffen beginnen nu al schaars te worden met de groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Des te belangrijker is het om de beschikbare grondstoffen zo slim mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe markten en nieuwe kansen voor bedrijven. TNO berekende dat een circulaire economie Nederland een financieel voordeel oplevert van 7,3 miljard euro en structureel ook nog eens 54.000 banen.

‘Het Noorden heeft een natuurlijke uitgangspositie in de overgang naar een circulaire economie.’

Het zit in de genen van de grond en de cultuur van gemeenschapszin. Kleinschaligheid en coöperaties, hier van origine aanwezig, zijn namelijk basis ingrediënten van een circulaire economie. Het inzetten van experimenteergebieden en innovatiewerkplaatsen komt daarbij nu op de eerste plaats. Die vormen een broedplaats voor vernieuwing. NICE verbindt en versterkt het groeiend Noordelijk netwerk van innovatieplekken waar in praktijk geoefend kan worden met circulaire principes’, volgens kwartiermaker Alex van Oost. Door de capaciteit van studenten, docenten, onderzoekers en lectoren binnen kennisinstellingen (MBO en HBO) direct te verbinden met authentieke vragen uit de praktijk in de regio. De praktijk van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Cirkelstad Meppel

Meppel is een van die beoogde broedplaatsen. NICE werkt samen met onder meer de Gemeente aan een circulaire agenda voor de stad. Het stimuleren van bewustwording op het vlak van circulariteit is een van de werksporen. Acht studenten van de Hanzehogeschool Groningen, opleiding Human Technology, doen daar nu onderzoek naar.

NICE to know? De bijeenkomst van Meppel United staat in het teken van het samen verkennen van wat er nodig is om de circulaire innovatie in Meppel aan te jagen. We NEED to know. Alex van Oost zal een introductie geven over Circulaire Economie, waarna we met elkaar op verkenning gaan naar concrete mogelijkheden voor Meppel.

Alvast kijken wat NICE nu nog meer doet? Check de Facebook-pagina Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie: WE ARE NICE

Programma:

15.30 – 16.00 uur Inloop

16.00 – 17.00 uur Presentatie Circulaire Economie door Alex van Oost

17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

Indien je deze bijeenkomst van MeppelUnited wil bijwonen kan je je aanmelden door een bericht te sturen naar info@meppelunited.nl onder vermelding van aanmelding Netwerkbijeenkomst 23 november.