Op donderdag 24 september starten de maandelijkse Netwerkmeetings van MeppelUnited met een presentatie van duurzaam ondernemer Robert Colijn uit Zwolle. Robert beschrijft zichzelf op LinkedIn als volgt:

“Tegenover globalisering, verschuivende geopolitieke verhoudingen staat ‘lokalisering’: Samen zijn we er verantwoordelijk voor ons eigen duurzame fundament te scheppen, in andere onderlinge verhoudingen, met de blik op een veranderende toekomst en met duurzame bronnen van eigen bodem.

Die duurzame oogst bevindt zich in onze ruimte. We moeten deze alleen eerst zien. Ambities, wensen en plannen te over, maar hoe activeer je het potentieel?

Ik zie het als mijn missie om vraag en aanbod op het gebied energie, ruimte, duurzaamheid, maar vooral mensen van stad en platteland bij elkaar te brengen en zo te werken aan een prachtige toekomst.

Specialties: Creatieve en enthousiaste duurzame durf-denk-doener. Van visie naar plan naar mensen naar praktisch handelingsperspectief.

Kennis van energie in maatschappelijk perspectief en relaties met aanpalende beleidsvelden: overheidsbeleid, ruimtelijk beleid, energieinfrastructuren, traditionele energiesector.”

Meer info op de website van Robert en van Spaar-saam.

De Netwerkmeeting start om 16.00 uur, je kan inlopen vanaf 15.30 uur. Het programma:

15.30 uur Inlopen

16.00 uur Presentatie van Robert Colijn

17.00 uur Netwerken

18.00 uur Einde

Locatie: Gasfabriek Meppel (Zuiveringslokaal), Gasgracht 3 Meppel, ingang aan de Marktstraat

Aanmelden kan via het contactformulier of stuur een bericht naar info@7T9.nl

De kosten zijn € 3,00 inclusief 2 kopjes koffie/thee