De kracht van je deelname aan MeppelUnited ligt grotendeels in persoonlijke ontmoetingen, netwerken en het bijwonen van interessante presentaties en workshops.

Maandelijks op de laatste donderdag van de maand is er een netwerkbijeenkomst. De ene keer staat een workshop/presentatie van een externe spreker centraal, de andere keer wordt ingezoomd op de projecten, persoonlijke pitches of andere vraagstukken die spelen voor de deelnemers aan de Netwerkmeeting van MeppelUnited.

Naast de maandelijkse bijeenkomsten kunnen deelnemers zelf andere activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld een themabijeenkomst, een bedrijfsbezoek of een workshop. Hieronder de agenda voor de komende maanden. Houdt de website in de gaten voor de exacte invulling van de bijeenkomsten en eventuele nieuwe activiteiten